opening times
ראשון - חמישי

8:00-20:00

pin 3
כל הארץ

אספקה והתקנה לכל חלקי הארץ

דחלילי עורבים וינשופים

דחלילי עורבים וינשופים בגודל ובמראה אמיתי

עורב ינשוף דחלילים

בטבע העורבים מציקים ליונים ומפחידים אותן ולכן הצבת דחליל עורב מסייעת בהרחקת היונים.

ליונה יש ראייה טובה והיא מזהה את צבע העורב :

בדרום (מאשדוד ודרומה) גדלים עורבים שחורים לכן יש להתקין דחליל עורב בצבע שחור.

בצפון ומרכז (מיבנה וצפונה) גדלים עורבים אפורים לכן יש להתקין דחליל עורב בצבע אפור.

חדש: דחליל עורב מת להרחקת עורבים.

הדחלילים יפים, זולים, אינם דוקרים ובמקרים רבים פותרים את הבעיה.
קיימים סוגים רבים של דחלילים :
דחליל קש, בלוני עין, סרטי כסף, דיסקים ודמויות של דורסים.
העורבים תוקפים יונים וציפורים אחרות על גגות ועצים לכן,
דחליל בדמות עורב מרחיק יונים מהמקום.
אנו מייבאים עופות פלסטיק בגודל ובמראה אמיתי להרחקת יונים וגם לקישוט.
ניתן להדביקם על משטחים, לתקוע באדמה או לתלותם באוויר.

הדחלילים שלנו נראים אמיתיים גם מקרוב.