opening times
ראשון - חמישי

8:00-20:00

pin 3
כל הארץ

אספקה והתקנה לכל חלקי הארץ

דוקרנים ומוצרים להרחקת יונים

דוקרנים להרחקת יונים

רשתות יונים וקפיץ מקפיץ

דחלילים

חוט רטט ומלכודות

פסלים לגינה ויוני דמה