opening times
ראשון - חמישי

8:00-20:00

pin 3
כל הארץ

אספקה והתקנה לכל חלקי הארץ

אביזרים להרכבת רשת יונים את הרשת ניתן להתקין בפתחים אנכיים וגם אופקיים.

התקנת הרשת קלה ואינה מצריכה מיומנות רבה.
הרשת מחוברת אל כבלי פלדה בעזרת טבעות או אזיקונים.

ההרכבה פשוטה ומהירה.

הוראות התקנה:

1.התקן 4 עוגנים (ג'מבו וו סגור) ראשיים סביב הפתח.

2. התקן עוגנים נוספים בארבעת צדי הפתח במרחק של כ- 1.5 מטר בין עוגן לעוגן.

3. השחל כבל פלדה מגולוון עובי 2 מ"מ בין כל העוגנים, סביב הפתח כך שתתקבל מסגרת היקפית. במידה והפתח גדול מאד או בעל צורה מורכבת ניתן לפצל את הכבל למספר כבלים. .

4.חזק ומתח את הכבל בעזרת מותחן ומהדקי כבל .

5.חתוך את הרשת (בעזרת מספרים רגילות)במידה גדולה מגודל הפתח.

6.פרוס את הרשת וחברה אל הכבל בעזרת אקדח טבעות( או אזיקונים), טבעת לכל עין.

אקדח טבעות לרשת יונים

אקדח טבעות מקצועי

*במחסנים גדולים אשר מורכבת רשת אופקית יש להוסיף כבלי ביניים לתמיכת הרשת במרכז

טבעות לרשת יונים

טבעות לרשת

ג'מבו לרשת יונים

ג'מבו וו סגור

מהדק כבל לרשת יונים

מהדק כבל

מותחן כבל

מותחן כבל

כבל לרשת יונים

כבל פלדה

תוכן עניינים
יצירת קשר
הנקראים ביותר